logo-wenneke.png text since Terug Midwolde Historie Foto's Systeemeisen Mp3-Demo's
De sampleset van Midwolde wordt geleverd met 2 Organ Definition Files:
1: De originele stemming.
2: De gelijkzwevende stemming.
ODF 1 heeft OrganID 775 en ODF 2 heeft OrganID 776. Hierdoor moet u na het installeren in Hauptwerk de diverse kanalen, manualen, combinaties voor beide OrganID's appart toewijzen/aanmaken.

Tremulant: Omdat alle pijpen met tremulant appart opgenomen zijn, (u hoort dus de tremulant zoals hij werkelijk is) moet u alle wijzigingen die u aanbrengt via "Organ settings/Pipe and rank voicing" in de normale stem ook doorvoeren in de getremuleerde stem, dit om vreemde effecten te voorkomen.
Het verdient aanbeveling om het geluid dat de tremulant zelf maakt niet te zacht te zetten. Doet u dat wel dan wordt het als u een toets loslaat veel stiller dan in werkelijkheid wat een onnatuurlijk effect geeft.
Het tabblad "Pictures" (door te klikken op het beeld wisselt u van foto)
Venster en orgelfront
Venster en orgelfront
De kerk
De kerk
Het tabblad "Original"
De virtuele originele speeltafel
De virtuele originele speeltafel
Links ziet u de speeltafel van de versie voor Hauptwerk 3. We hebben hierbij gekozen voor 1 Organ Definition File met een tabblad voor de originele versie en een voor de standaard versie.
Deze hier afgebeelde virtuele speeltafel van het orgel van Midwolde lijkt het meest op de echte situatie.
Het originele orgel heeft een zogenaamd "kort-octaaf". Dit zogenaamde "kort-octaaf" is eigenlijk een "lang-octaaf". oudere klavieren gingen niet lager dan F (met de toetsen F-G-A-Ais-B). Als de organist lagere toetsen wilde, dan voegden de orgelbouwers deze toetsen (C-D-E) op een erg efficiënte manier toe. We noemen dit nu "kort-octaaf" maar eigenlijk waren er geen toetsen weggelaten maar toegevoegd. Later werden natuurlijk meer toetsen toegevoegd (Fis, Gis), etc.
Op het originele orgel van Midwolde speelt bij het indrukken van toets E de C, toets F speelt de F, toets Fis speelt D, toets G speelt G en toets Gis speelt E. De rest is normaal.
Op het originele orgel is geen pedaal aanwezig maar voor Hauptwerk hebben we een aangehangen 21 tonig pedaal toegevoegd. De kleine vierkantjes aan de onderzijde van het beeld geven aan welke toets u indrukt. We hebben hier ook het "kort-octaaf" toegepast. Om het originele klavier te gebruiken moet u in HW3 via "Organ Settings/Connect Keyboard MIDI inputs to Organ Keyboards" MANUAAL ORG met één van uw klavieren verbinden.
Om het originele pedaal te gebruiken moet u in HW3 via "Organ Settings/Connect Keyboard MIDI inputs to Organ Keyboards" PEDAL ORG met uw pedaal verbinden.
Het tabblad "Standard"
Rechts ziet u de virtuele weergave van een normaal klavier. Hiermee kan het orgel van Midwolde op de normale wijze bespeeld worden. Het 25 tonige pedaal is aangehangen nu met een normale indeling. De kleine vierkantjes aan de onderzijde van het beeld geven aan welke toets u indrukt. De niet op het orgel aanwezige pijpen Cis, Dis, Fis en Gis zijn bijgemaakt door naastliggende pijpen te verstemmen.
Om het normale klavier te gebruiken moet u in HW3 via "Organ Settings/Connect Keyboard MIDI inputs to Organ Keyboards" MANUAAL STD met één van uw klavieren verbinden.
Om het normale pedaal te gebruiken moet u in HW3 via "Organ Settings/Connect Keyboard MIDI inputs to Organ Keyboards" PEDAL STD met uw pedaal verbinden.
De virtuele standaard speeltafel
De virtuele standaard speeltafel
Het tabblad "Wind"
Windvoorziening
Windvoorziening


Links ziet u de virtuele voorstelling van de windvoorziening. Tevens vindt u hier de drukknoppen om de toets- en registertrekker-geluiden aan of uit te zetten.
Afhankelijk van het windverbruik gaan de kaarsjes naast de lessenaar naast de virtuele speeltafel meer of minder flakkeren.
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 20-04-2024