logo-wenneke.png text since Terug Bätz Zeist Historie Systeemeisen Mp3-Demo's
De verschillende tabbladen:
A. Foto's:
Dit tabblad toont het front van het orgel en als u klikt op de foto ziet u de kerk.
Orgelfront
Interieur met orgel
Foto Willem den Boer H.I. Ambacht
Kerk
Kerk
Foto Willem den Boer H.I. Ambacht
B. Uitgebreid:
Uitgebreid paneel
Uitgebreid paneel
Op dit tabblad een eenvoudige weergave van de registers beter geschikt voor gebruikers van touch-screens.
Alle voor Hauptwerk bijgemaakte registers en speelhulpen zijn hier onderstreept weergegeven.
De Trompet 8' is opgedeeld in een Bas- en Discant maar wordt op dit scherm met één knop bediend.
Door middel van de knoppen "ZW" kan de naastliggende stem van het Zwelwerk ook op het hoofdwerk worden bespeeld.
De knop "CALCANT" schakelt de windmotor in.
Met de knop "COMBINATIE hp 8 + fl 4 + qu 3 vt" kunt u spelen op een opgenomen combinatie van de zwelwerkstemmen Holpijp 8', de Fluit 4' en de Quint 3' mét tremulant.
De knop "TREMULANT zwelwerk": Afhankelijk van stand van de knop eronder hoort u de tremulant op het Zwelwerk met opgenomen samples óf met gemoduleerde samples. Alle stemmen op het Zwelwerk (met uitzondering van bijgemaakte stemmen Tertsfluit 1 3/5', de Vox Celeste 8' en de Schalmei 8') hebben we opgenomen met tremulant.
De knop "TREMULANT ZW opgenomen/gemoduleerd": Omdat niet iedereen de tremulant van dit orgel waardeert hebben we ook een tremulant gemaakt met het z.g. Hauptwerk-systeem en deze wat langzamer en minder prominent gemaakt. Deze hoort u als u de stand "gemoduleerd" inschakelt.
De knop "TREMULANT hoofdwerk": Het Hoofdwerk heeft geen tremulant op het echte orgel maar voor de liefhebber hebben we er een bijgemaakt.

Verder vindt u nog de knoppen "Trekker geluid" en "Toets geluid" die voor zichzelf spreken.

Met de 3 schuifjes rechtsboven kan het volume van de verschillende kanalen worden ingesteld waarmee u in grote lijnen uw luisterpositie bepaalt.

Het 4e schuifje (met het onderschrift "Vol ZW") is beslist geen zweltrede maar een volume-regelaar voor het gehele zwelwerk. Met de knop "R" reset wordt weer teruggeschakeld naar het normale volume.

C. Schakelaars:
De meeste elementen van dit blad behoeven eigenlijk niet zichtbaar de zijn maar voor geïnteresseerden geeft het toch een beetje een indruk wat er allemaal moet gebeuren om een sample set van deze omvang werkend te krijgen. Bedenk even dat achter elk (manuaal) knopje 56 lange, 56 lange release, 56 middel-release en 56 korte-release samples zitten. Tevens nog 56 tremulant en 56 tremulant release samples voor het hoofdwerk. Voor het pedaal hetzelfde steeds 30 stuks (zonder tremulant nu). Totaal ongeveer 23.500 stuks.

Met de knop "Auto Combinatie" ingeschakeld (aanbevolen) worden de registers Holpijp 8', Fluit 4' en Quint 3' automatisch uitgeschakeld als u op de "Uitgebreid" tab de knop "Combinatie hp 8 + fl 4 + qu 3 vt" (met opgenomen tremulant) gebruikt.
Met de knop "Auto Combinatie" uitgeschakeld blijven de registers Holpijp 8', Fluit 4' en Quint 3' ingeschakeld als u op de "Uitgebreid" tab de knop "Combinatie hp 8 + fl 4 + qu 3 vt" (met opgenomen tremulant) gebruikt.
Alle drie registers klinken dan dubbel wat dus eigenlijk niet hoort.

Verder is nog nuttig om te weten dat als u rechts-klikt op een schakelaar dat u dan direct het juiste voicing-scherm kunt benaderen.
Schakelaars
Schakelaars
D. Virtuele Speeltafel:
De virtuele speeltafel
De virtuele speeltafel
De opstelling van de Registerknoppen is zo veel mogelijk de originele.
U vindt op dit tablad dus geen bijgemaakte stemmen, hiervoor moet u het "Uitgebreid" tabblad gebruiken. Met de schuifjes "Voor", "Midden" en "Achter" kunt u de verhouding van de diverse kanalen instellen waarmee u dus eigenlijk uw luister-positie bepaalt.
Houdt u van een directe opname kies dan "Voor" een hoge waarde en "Midden" en "Achter" een lage.
Houdt u meer van indirect geluid dan moet u juist "Midden" en "Achter" op een hogere waarde zetten.

Het 4e schuifje (met het onderschrift "Vol ZW") is beslist geen zweltrede maar een volume-regelaar voor het gehele zwelwerk. Met de knop "R" reset wordt weer teruggeschakeld naar het normale volume.

Het 5e schuifje geheel rechts is een weergave van de stand van de zweltrede omdat deze trede op deze foto niet te zien is.

De knop "CALCANT" schakelt de windmotor in en tevens de verlichting van de speeltafel.

Alleen de Trompet 8' is opgedeeld in een Bas- en Discant gedeelte.

Voor de puriteinen onder u: De klavieren hebben we met 2 toetsen verlengd van f''' tot g''' en het pedaal is met 3 toetsen verlengd van d' tot f'. Bij het klavier konden we dit niet zichtbaar maken omdat we uitgegaan zijn van een foto. U kunt dus in de "autodetect" functie van de manualen als hoogste toets g''' aangeven.

Het pedaal is niet zichtbaar maar de ingedrukte toets(en) worden aangegeven met LED's in de zwarte balk onder het Hoofdwerk. Hierop kunt u ook rechts klikken om de "autodetect" functie aan te roepen.
E. Wind:
Het windmodel
Het windmodel
Op dit tabblad een schematische voorstelling van de windvoorziening van dit orgel.
Met de diverse schuifjes kunt u de aanvoer van wind regelen voor de balg en de diverse wind-laden.
Met de "R" of reset knopjes kunt u weer terug naar de instellingen die ons inziens het beste voldoen. Met de knop "Sygsoft" rechtsonder kunt u alle 6 schuifjes in één keer resetten.

De meter "ZWELPEDAAL" midden boven geeft ongeveer de stand van de zweltrede aan en de meter daaronder laat zien dat bij een geheel gesloten zwelkast de druk hierin ook enigzins hoger wordt.

Belangrijk:
Mocht u besluiten om een deel van deze sample set niet te laden (b.v. uw computer RAM geheugen is te klein en u kiest ervoor om alle "Rear" samples weg te laten) dan vermindert het windverbruik met 33 % en dan wordt het orgel veel minder windgevoelig dan het in werkelijkheid is.
Ga in dat geval naar Organ settings/Organ prereferences/Wind supply model en kies hier een waarde van ca. 150. In het geval u slechts één positie b.v. "Middle" laadt, (het windverbruik vermindert met 66 %) dan moet u deze waarde op ongeveer 300 % zetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
Vanzelfsprekend kunt u elke waarde kiezen als u het gedrag van het orgel niet prettig vindt. Met het vinkje op dit zelfde Wind supply model-tabblad kunt u de windvoorziening geheel uitschakelen.
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 20-04-2024