logo-wenneke.png text since Terug Boezenkerk Foto's Dagboek Speeltafel(s) Systeemeisen Mp3-Demo's
Een kleine historie van Bolnes in het land van de grote rivieren.

Aan het eind van de 19e eeuw was het dorp Bolnes een 2 kilometer lang gestrekt agrarisch dijkdorp gelegen langs de Nieuwe Maas, op het eiland IJsselmonde.

Klik om te vergroten
Ringdijk bij Boezemkade
Klik om te vergroten
Bleken van de was

De economische ligging, dichtbij zeehavens en brede rivieren, trok veel scheepsbouwondernemers aan. Eerst waren er de houten schepen met windvoortstuwing, dan de stoom en geklonken ijzeren schepen en later de gelaste stalen schepen met motoren uitgerust.

Voor personen en goederen werd in 1857 een Stoombootdienst opgericht. Er werd een geregelde dienst onderhouden waarbij Bolnes ook een "halte"was. Voor 12 cent kon men naar Rotterdam. De boeren die naar de veemarkt gingen betaalden voor koeien en ossen 0,50 cent. In strenge winters, o.a. in 1929, waren de rivieren dichtgevroren en werd de vaargeul met een ijsbreker weer opengemaakt.

Klik om te vergroten
IJsbreker op de Nieuwe Maas I
Klik om te vergroten
IJsbreker op de Nieuwe Maas II

In korte tijd was Bolnes aan de rivierzijde één lang uitgestrekt industriegebied geworden met scheepsbouw en reparatiewerven.

Klik om te vergroten
Werven van Bolnes vanuit de lucht
Klik om te vergroten
Sleepboot "Pieter Boele"
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam door concurrentie een eind aan de scheepsbouwindustrie van Bolnes.

De Hervormde kerk van Bolnes gebouwd in 1880.

Klik om te vergroten
Voormalige Hervormde kerk (foto 1905)

Door de groei van de bevolking van Bolnes na de tweede wereldoorlog, werd het kerkje te klein. Besloten werd om een nieuwe kerk te bouwen op de plaats waar door huizenbouw, het dorp werd uitgebreid. In de 60er jaren werd de oude kerk afgebroken om plaats te maken voor de dijkverzwaring i.h.k.v. het Deltaplan.

De Boezemkerk en "het rode orgel".

De Boezemkerk is gebouwd in 1957.


De Boezemkerk (foto 2007)

Het orgel werd in 1960 in gebruik genomen.
Het is gebouwd door Willem van Leeuwen Gzn, orgelmaker te Leiderdorp, volgens het zuiver mechanische VEKA sleepladensysteem. Het orgel telt 18 sprekende stemmen. Het orgel wordt een goed mechanisch instrument genoemd, gebouwd volgens de algemeen geldende normen van die periode. Alhoewel zowel de dispositie alsook het bouwjaar een neobarok orgel doen verwachten, klinkt het orgel niet zo. Het heeft een heel eigen klank.

Vanwege de kleur van de kas werd het orgel door de bouwer "het rode orgel" genoemd.

Klik om te vergroten
Het orgel van de Boezemkerk

Klik hier voor de dispositie

De historische foto's zijn ons ter beschikking gesteld door de Oudheidkamer Ridderkerk
Waarvoor onze hartelijke dank.
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 20-04-2024