logo-wenneke.png text since Terug Thomas Vianen Systeemeisen Mp3-Demo's

De verschillende tabbladen:
1. Foto's:
Dit tabblad toont het front van het orgel en als u klikt op de foto ziet u de kerk.
Orgelfront
Orgelfront
Kerk
Kerk
2. Uitgebreid:
Registers
Register paneel
Op dit tabblad een eenvoudige weergave van de registers van dit orgel.
De knoppen met de blauwe tekst zijn voor Hauptwerk bijgemaakt gebruik makend van samples van dit orgel.
De knop "Motor" schakelt de windmotor in.
Opmerking: Enkele stemmen van het Hoofdwerk hebben een (gedeeltelijk) modulerende tremulant en deze kunt u via de voicing naar uw smaak inregelen.
Bv. Bourdon 16' noten 36 t/m 59 en Mixtuur de gehele stem.

Met de 3 schuifjes rechtsboven kan het volume van de verschillende kanalen worden ingesteld waarmee u in grote lijnen uw luisterpositie bepaalt.

De knop "Unda Maris - Praestant(Disk)": Zoals u ziet is deze knop horizontaal gedeeld. Druk u het bovenste gedeelte van de knop in dan hoort u de Unda Maris 8'. Dit zijn dezelfde samples als Praestand 8' Disk echter iets te laag gestemd. Drukt u het onderste deel in dan hoort u dus de Praestant 8' (Disk) maar dan zuiver.

De knop "Mixtuur" (Hoofdwerk): Deze knop is verticaal gedeeld. Druk u het linker gedeelte in dan hoort u de Mixtuur 2 - 4 sterk en drukt u het rechter gedeelte in dan hoort u de complete Mixtuur 4 - 6 sterk.

De knop "Sexquialter": Deze knop is ook verticaal gedeeld. Druk u het linker gedeelte in dan hoort van de Sexquialter alleen de 2 2/3' (laagste octaaf 1 1/3') en drukt u het rechter gedeelte in dan hoort u de Sexquialter compleet 2 sterk
3. Schakelaars:
Schakelaars
Schakelaars
De meeste elementen van dit tabblad behoeven eigenlijk niet zichtbaar de zijn maar voor geïnteresseerden geeft het toch een beetje een indruk wat er allemaal moet gebeuren om een sample set van deze omvang werkend te krijgen.
Bedenkt u even dat achter elk (manuaal) knopje 56 lange, 56 lange release, 56 middel-release en 56 korte-release samples zitten en nog ongeveer evenveel voor de opgenomen tremulant. Voor het pedaal geldt hetzelfde echter steeds 30 stuks.

Verder is nog nuttig om te weten dat als u rechts-klikt op een schakelaar dat u dan direct het juiste voicing-scherm kunt benaderen.

In de kolom "Speelhulpen" vindt u nog een aantal knoppen:

Met de knop "Trekkergeluid" kunt u kiezen of de geluiden van de registertrekkers wel of niet wilt horen.
Met de knop "Manuaal Kopp. B/D" kunt u kiezen of u de manuaalkoppel wilt verdelen in bas- en diskant.
4. Origineel:
De originele speeltafel
De originele speeltafel
Op dit tablad vindt u een virtuele representatie van de speeltafel zo origineel mogelijk.

Hiermee kunt u gemakkelijk de klavieren via MIDI met Hauptwerk koppelen.

Let op enkele verschillen met de uitgebreide versie:
1e: Op de foto is de hoogste toets F'''. Echter voor Hauptwerk hebben we 2 toetsen toegevoegd, Fis''' en G'''. Om deze toetsen te kunnen gebruiken moet u als u de klavieren koppelt met Hauptwerk eerst de laagste toets en dan G''' indrukken. Hierna kunt u alle samples gebruiken.

2e: De Unda Maris 8' heeft in werkelijkheid 3 standen:
A: Uitgeschakeld.
B: U hoort de Unda Maris. Om deze in te schakelen moet u het naamplaatje van de Unda Maris aanklikken (Dit wordt geel). Deze stem is eigenlijk gewoon de Praestant 8 Diskant maar de orgelbouwer heeft de winddruk wat verlaagd zodat de stem iets te laag klinkt.
C: Druk u de registerknop dan klinkt de Praestant 8 Diskant op normale toonhoogte.

3e: Fluit 4', Roerquint 3', Roerquint 6' en de tremulant van het hoofdwerk zijn niet te gebruiken via dit scherm want deze ontbreken bij het echte orgel.

4e: De Manuaal koppel heeft 2 knoppen voor een gedeelde bas- en diskant. Als u dit hinderlijk vindt kunt u bas- en diskant koppelen via een knopje "Manuaal kopp. B/D" op tabblad "Schakelaars".

5e: De mixtuur van het Hoofdwerk heeft ook 3 standen te bedienen op dezelfde manier als hierboven bij de Unda Maris besproken.

6e: Ook de Sexquialter heeft op dezelfde manier 3 standen te bedienen op dezelfde manier als hierboven bij de Unda Maris besproken.

5. Wind:
Het windmodel
Het windmodel
Op dit tabblad een schematische voorstelling van de windvoorziening van dit orgel.
Met de diverse schuifjes kunt u de aanvoer van wind regelen voor de balg en de diverse wind-laden.
Met de "R" of reset knopjes kunt u weer terug naar de instellingen die ons inziens het beste voldoen. Met de knop "Sygsoft" rechtsonder kunt u alle 7 schuifjes in één keer resetten.

Belangrijk:
Mocht u besluiten om een deel van deze sample set niet te laden (b.v. uw computer RAM geheugen is te klein en u kiest ervoor om alle "Rear" samples weg te laten) dan vermindert het windverbruik met 33 % en dan wordt het orgel veel minder windgevoelig dan het in werkelijkheid is.
Ga in dat geval naar Organ settings/Organ prereferences/Wind supply model en kies hier een waarde van ca. 150. In het geval u slechts één positie b.v. "Middle" laadt, (het windverbruik vermindert met 66 %) dan moet u deze waarde op ongeveer 300 % zetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
Vanzelfsprekend kunt u elke waarde kiezen als u het gedrag van het orgel niet prettig vindt. Met het vinkje op dit zelfde Wind supply model-tabblad kunt u de windvoorziening geheel uitschakelen.
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 20-04-2024