logo-wenneke.png text since Terug Verschueren Oosterhout Systeemeisen Mp3-Demo's

De verschillende tabbladen:
1. Foto's:

Orgelfront
Orgelfront
Dit tabblad toont het front van het orgel en als u klikt op de foto ziet u het interieur van de kerk. Het interieur van de kerk
Het interieur van de kerk
2. Speeltafel:
Virtuele speeltafel
Virtuele speeltafel
Op dit tabblad een vereenvoudigde weergave de manualen en de registers van dit orgel.
De knoppen met de blauwe stip zijn voor Hauptwerk bijgemaakt gebruik makend van samples van dit orgel.
De knop "Motor" schakelt de windmotor in.
Opmerking: Dit orgel bezit geen tremulant maar voor de volledigheid hebben we op het Nevenwerk een modulerende tremulant en deze kunt u via de voicing naar uw smaak inregelen.

Met de 4 schuifjes rechtsboven kan het volume van de verschillende kanalen worden ingesteld waarmee u in grote lijnen uw luisterpositie bepaalt. Een goed uitgangspunt is Front-Middle-Rear-Wall b.v. 31-46-69-100

De knop "Trompet 8'" (Hoofdwerk): Deze knop is verticaal gedeeld. Drukt u het linker gedeelte in dan hoort u de Bas-kant en drukt u het rechter gedeelte in dan hoort u de diskant.
Op het tabblad "3:Schakelaars" vindt u een knopje "Trompet 8 Vt gekoppeld". Als dit "Aan" staat is de Trompet 8' niet gedeeld.

De pedaal-registers Prestant 8' en Gedekt 8' zijn niet origineel en zijn z.g. transposities van de manuaalstemmen (dus bevatten geen extra samples).
De koppels zijn alle 3 origineel.
3. Schakelaars:
Schakelaars
Schakelaars
De meeste elementen van dit tabblad behoeven eigenlijk niet zichtbaar de zijn maar voor geïnteresseerden geeft het toch een beetje een indruk wat er allemaal moet gebeuren om een sample set van deze omvang werkend te krijgen.
Bedenkt u even dat achter elk (manuaal) knopje 56 lange, 56 lange release, 56 middel-release en 56 korte-release samples zitten. Voor het pedaal geldt hetzelfde echter steeds 30 stuks.

Verder is nog nuttig om te weten dat als u rechts-klikt op een schakelaar dat u dan direct het juiste voicing-scherm kunt benaderen.

In de kolom "Speelhulpen" vindt u nog een aantal knoppen:

Met de knop "Trekkergeluid" kunt u kiezen of de geluiden van de registertrekkers wel of niet wilt horen.
Met de knop "Toetsgeluid" kunt u kiezen of de geluiden van de toetsen wel of niet wilt horen.
Met de knop "Trompet 8 Vt gekoppeld" kunt u kiezen of de Trompet 8' gedeeld is of niet.
4. Wind:
Het windmodel
Het windmodel
Op dit tabblad een schematische voorstelling van de windvoorziening van dit orgel.
Met de diverse schuifjes kunt u de aanvoer van wind regelen voor de balg en de diverse wind-laden.
Met de "R" of reset knopjes kunt u weer terug naar de instellingen die ons inziens het beste voldoen. Met de knop "Sygsoft" rechtsonder kunt u alle 7 schuifjes in één keer resetten.

Belangrijk:
Mocht u besluiten om een deel van deze sample set niet te laden (b.v. uw computer RAM geheugen is te klein en u kiest ervoor om alle "Wall" samples weg te laten) dan vermindert het windverbruik met 25 % en dan wordt het orgel veel minder windgevoelig dan het in werkelijkheid is.
Ga in dat geval naar Organ settings/Organ prereferences/Wind supply model en kies hier een waarde van ca. 125. In het geval u slechts één positie b.v. "Middle" laadt, (het windverbruik vermindert met 75 %) dan moet u deze waarde op ongeveer 400 % zetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
Vanzelfsprekend kunt u elke waarde kiezen als u het gedrag van het orgel niet prettig vindt. Met het vinkje op dit zelfde Wind supply model-tabblad kunt u de windvoorziening geheel uitschakelen.
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 20-04-2024