logo-wenneke.png text since Terug Grote kerk Schiedam Historie Systeemeisen Mp3-Demo's

De verschillende tabbladen:
1. Foto's:
Dit tabblad toont het front van het orgel en als u klikt op de foto ziet u de kerk.
Orgelfront
Orgelfront
Kerk
Kerk
2. Registers:
Registers
Register paneel voor gebruikers van één touch screen
Op dit tabblad een eenvoudige weergave van de registers geschikt voor gebruikers van één touch-screen.
Alle voor Hauptwerk bijgemaakte registers en speelhulpen zijn hier onderstreept weergegeven.
De knop "MOTOR" schakelt de windmotor in.
De knop "TREMULANT MANUAAL I": Het Hoofdwerk heeft geen tremulant op het echte orgel maar voor de liefhebber hebben we er een bijgemaakt.
De knop "Nachtegaal" is een opname van deze stem op het door Herman Pelgrim gemaakt koororgel in deze kerk.
We hebben geprobeerd dit aantrekkelijke koororgel ook op te nemen voor Hauptwerk maar het geluid van de motor liet dit niet toe.

Met de linker 3 schuifjes rechtsboven kan het volume van de verschillende kanalen worden ingesteld waarmee u in grote lijnen uw luisterpositie bepaalt.
Schuifje 4 is de zweltrede van manuaal IV. Deze schuifjes kunnen indien gewenst gekoppeld worden aan een zwelpedaal.

Een aantal stemmen hebben rechts van de knop een rode/gele LED. U kunt op deze LED klikken zodat de tremulant van deze stem verandert van "Opgenomen = geel" naar "Gemoduleerd = rood". Met de knop "Tremulant opgenomen/gemoduleerd" op het tabblad "Schakelaars" kunt u alle LED's in één keer omzetten. Deze LED's en knop zijn niet in de "Registration" tabel van deze sample set opgenomen. Wel worden de instellingen onthouden die u de laatste keer gebruikt heeft.

Het Récit Expressif bestaat voor een groot deel uit samples die lopen van MIDI 24 tot MIDI 103 dus twee octaven meer dan het klavier toetsen bevat. Met de knoppen 16/8/4 of 8/4/2 kiest u welk deel u wilt gebruiken, 2 of 3 tegelijk is ook toegestaan. De tremulant van deze stemmen is, op de Voix Humaine na, gemoduleerd dus niet opgenomen.
3. Schakelaars:
Schakelaars
Schakelaars
De meeste elementen van dit tabblad behoeven eigenlijk niet zichtbaar de zijn maar voor geïnteresseerden geeft het toch een beetje een indruk wat er allemaal moet gebeuren om een sample set van deze omvang werkend te krijgen.
Bedenkt u even dat achter elk (manuaal) knopje 56 (80/IV) lange, 56 (80/IV) lange release, 56 (0/IV) middel-release en 56 (80/IV) korte-release samples zitten en nog ongeveer evenveel voor de opgenomen tremulanten. Voor het pedaal geldt hetzelfde echter steeds 30 stuks.

Verder is nog nuttig om te weten dat als u rechts-klikt op een schakelaar dat u dan direct het juiste voicing-scherm kunt benaderen.
Detail
Detail
Met de knop "Tremulant opgenomen/gemoduleerd" kunt u alle LED's van het Registerpaneel en de rood/witte hoekjes van de registerplaatjes op de tabbladen "Links" en "Rechts" in één keer omzetten. Deze LED's, hoekjes en knoppen zijn niet in de "Registration" tabel van deze sample set opgenomen. Wel worden de instellingen onthouden die u de laatste keer gebruikt heeft.

Met de knop "Sesquialter Gescheiden/Gekoppeld" kunt u kiezen of de Sesquialter geheel of gedeeld wordt ingeschakeld. (Gedeeld is origineel).

Met het schuifje "Célèste 8' Tuning" kunt u de zweving van de Célèste 8' instellen.
"+" (100) = maximaal te hoog gestemd
"nom" (72) = door ons ingestelde nominale waarde
"0" (50) = geen onstemming
"-" (0) is zweving omlaag zoals b.v. gebruikt wordt bij een Unda Maris.
Met het knopje "RESET" zet u het schuifje weer op de nominale stand.
4. Virtuele Speeltafel:
De virtuele speeltafel
De virtuele speeltafel
Dit scherm wordt alleen gebruikt om de diverse manualen met uw console te verbinden. Rechtsklik op het te verbinden manuaal en volg de aanwijzingen van Hauptwerk.
5. Wind:
Het windmodel
Het windmodel van het originele orgel
Het windmodel
Het windmodel van het Récit Expressif
Op deze tabbladen een schematische voorstelling van de windvoorziening van dit orgel. We hebben een appart scherm gemaakt voor de windvoorziening van het originele orgel en voor het bijgemaakt 4e manuaal.
Met de diverse schuifjes kunt u de aanvoer van wind regelen voor de balg en de diverse wind-laden.
Met de "R" of reset knopjes kunt u weer terug naar de instellingen die ons inziens het beste voldoen. Met de knop "Sygsoft" rechtsonder kunt u alle 8 schuifjes in één keer resetten.

Belangrijk:
Mocht u besluiten om een deel van deze sample set niet te laden (b.v. uw computer RAM geheugen is te klein en u kiest ervoor om alle "Rear" samples weg te laten) dan vermindert het windverbruik met 33 % en dan wordt het orgel veel minder windgevoelig dan het in werkelijkheid is.
Ga in dat geval naar Organ settings/Organ prereferences/Wind supply model en kies hier een waarde van ca. 150. In het geval u slechts één positie b.v. "Middle" laadt, (het windverbruik vermindert met 66 %) dan moet u deze waarde op ongeveer 300 % zetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
Vanzelfsprekend kunt u elke waarde kiezen als u het gedrag van het orgel niet prettig vindt. Met het vinkje op dit zelfde Wind supply model-tabblad kunt u de windvoorziening geheel uitschakelen.
Als u besluit om de stemmen van het Récit Expressif niet te laden (Dus als u alleen het originele orgel gebruikt) dan hoeft u niets aan deze instellingen te veranderen.
6. Links/Rechts:
Links
Het Links scherm (landscape)
Links
Het Links scherm (portrait)
Deze tabbladen kunnen gebruikt worden als u twee touchscreens gebruikt.
De met onderstreepte tekst gemerkte knoppen zijn niet origineel.
De rood/witte vlakjes link op sommige registerplaatjes zijn schakelaars die dezelfde functie hebben als de rood/gele LED's op het hierboven beschreven tabblad "Registers" echter hier is rood = Opgenomen tremulant en wit = Gemoduleerde tremulant. Met de knop "Tremulant opgenomen/gemoduleerd" kunt u alle rood/witte hoekjes van de registerplaatjes op de tabbladen "Links" en "Rechts" in één keer omzetten. Deze hoekjes en knoppen zijn niet in de "Registration" tabel van deze sample set opgenomen. Wel worden de instellingen onthouden die u de laatste keer gebruikt heeft.
Omschakeling tremulant opgenomen/gemoduleerd
Omschakeling tremulant opgenomen/gemoduleerd
Rechts
Het Rechts scherm (portrait)
Rechts
Het Rechts scherm (landscape)
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 01-06-2024