logo-wenneke.png text since Terug Backer Medemblik Historie Systeemeisen Mp3-Demo's

De verschillende tabbladen:
1. Foto's:
Dit tabblad toont het front van het orgel en als u klikt op de foto ziet u de kerk.
Orgelfront
Orgelfront
Foto Arnold de Greeuw
Kerk
Kerk
Foto Arnold de Greeuw
2. Registers:
Registers
Register paneel extended (uitgebreide) versie
Op dit tabblad een eenvoudige weergave van de registers geschikt voor gebruikers van de extended (uitgebreide) versie van dit orgel.
Voor alle voor Hauptwerk bijgemaakte registers en speelhulpen zie medembliknl"
De knop "Wind" schakelt de windmotor in.
De knop "Hoofdwerk": Het Hoofdwerk heeft geen tremulant op het echte orgel maar voor de liefhebber hebben we er een bijgemaakt die u met deze knop inschakelt.
De knop "Rugwerk": Het Rugwerk heeft geen tremulant op het echte orgel maar voor de liefhebber hebben we er een bijgemaakt die u met deze knop inschakelt.
De knop "Borstwerk": Het Borstwerk heef wél een opgenomen tremulant die u met deze knop inschakelt. Deze tremulant is vrij "Ruig" en gebruikers die een mildere tremulant wensen kunnen met de knop "Opgenomen/Gemoduleerd" tussen deze 2 soorten kiezen.
Opmerking: De gemoduleerde tremulanten kunt u via de voicing naar u smaak inregelen.

Met de 3 schuifjes rechtsboven kan het volume van de verschillende kanalen worden ingesteld waarmee u in grote lijnen uw luisterpositie bepaalt.
Het 4e schuifje bedient de deurtjes van het Borstwerk en kan als een soort zweltrede gebruikt worden. Alle schuifjes kunnen indien gewenst gekoppeld worden aan een zwelpedaal.

3. Schakelaars:
Schakelaars
Schakelaars
Info scherm
Info scherm
De meeste elementen van dit tabblad behoeven eigenlijk niet zichtbaar de zijn maar voor geïnteresseerden geeft het toch een beetje een indruk wat er allemaal moet gebeuren om een sample set van deze omvang werkend te krijgen.
Bedenkt u even dat achter elk (manuaal) knopje 54 lange, 54 lange release, 54 middel-release en 54 korte-release samples zitten en nog ongeveer evenveel voor de opgenomen tremulant. Voor het pedaal geldt hetzelfde echter steeds 30 stuks.

Verder is nog nuttig om te weten dat als u rechts-klikt op een schakelaar dat u dan direct het juiste voicing-scherm kunt benaderen.

In de kolom "Speelhulpen" vindt u nog een aantal knoppen:

1e: Met de knop "Toetsgeluiden" kunt u kiezen of de toetsgeluiden wel of niet wilt horen.
2e: Met de knop "Trekkergeluid" kunt u kiezen of de geluiden van de registertrekkers wel of niet wilt horen.
3e: Met de knop "Ventiel" kunt u het legen van de balg laten horen. Het is alleen het geluid, de balg gaat niet echt leeg.
4e: Met de knop "Dulciaan + Trompet" kunt u kiezen of de Dulciaan 8' bas en Trompet 8' disc. van het rugwerk wel of niet appart wilt kunnen bedienen.
5e: Met de knop "Mixtuur Rw bas + disc." kunt u kiezen of de Mixtuur van het rugwerk wel of niet gedeeld wilt gebruiken.
6e: Met de knop "Trompet Hw bas + disc." kunt u kiezen of de Trompet 8' van het hoofdwerk wel of niet gedeeld wilt gebruiken.
7e: Met de knop "Manuaal BW origineel" kunt u kiezen of u enkele toetsen die de bouwer "vast" heeft gezet en waarvoor ook geen pijpen op de lade staan toch wilt gebruiken.
Toelichting: Op het echte orgel ontbreken van het Borstwerk de pijpen MIDI-Fis-42, MIDI-Gis-44 en MIDI-Gis-80. Als u uw klavier aansluit op het Keyboard "BORSTWERK ORG". Als u dit doet kunt u met de knop "Manuaal BW origineel" kiezen of u deze toetsen wel of niet gebruikt. Gebruikt u ze niet dan staan er in het scherm "5.Speeltafel org." drie gele driehoekjes bij de bewuste toetsen om aan te geven dat ze "stom" zijn. In werkelijkheid kunnen deze toetsen niet ingedrukt worden maar u begrijpt dat dit in Hauptwerk niet mogelijk is.

Via het knopje "INFO BORSTWERK" opent het Info scherm.
4. Virtuele Speeltafel ext:
De virtuele speeltafel
De virtuele speeltafel (1) Foto's ramen Arnold de Greeuw

De ramen op de linker foto, van links naar rechts:
Raam 1: Dit raam werd in 1670 geschonken door de diaconie.
Onder het opschrift is in grisaille de geschiedenis van
"het penningske van de arme weduwe" uitgebeeld.
Raam 2: (gedeeltelijk afgebeeld) Dit raam draagt in het midden
het stadswapen met het jaar 1681, geflankeerd door de wapens
van de schenkers. Geheel beneden een voorstelling van Salomo's
rechtspraak.
Raam 3: Dit raam boven het ingangsportaal is vervaardigd in 1902,
ter gelegenheid van de restauratie.
De virtuele speeltafel
De virtuele speeltafel (2) Foto's ramen Arnold de Greeuw

De ramen op de rechter foto, van links naar rechts:
Raam 4: Het meest oostelijke raam is geschonken door de stad
Monnikendam in 1670. Boven het wapen en de naam van
Monnikendam bevindt zich ook het wapen van de stad Medemblik.
Raam 5: (gedeeltelijk afgebeeld) Dit raam daarnaast is waarschijnlijk
door burgemeesters en kerkmeesters van 1709 geschonken.
Onder de troon van de stedenmaagd is het glas gemerkt:
"S. v.d. Meulen fecit Ao 1709.
Raam 6: Dit raam is geschonken in 1671,
door het Rijnschippersgilde. Bovenaan is de geschiedenis
van de ark van Noach afgebeeld, onderaan een gezicht op Medemblik.
Door te klikken op de bovenste helft van de afbeelding wordt overgeschakeld naar de andere drie gebrandschilderde ramen van de kerk.

Dit scherm wordt alleen gebruikt om de diverse extended (uitgebreide) manualen met uw console te verbinden. Rechtsklik op het te verbinden manuaal en volg de aanwijzingen van Hauptwerk.

Goed om te weten:
Op het echte orgel loopt het Borstwerk van MIDI-41-F t/m MIDI-81-A waarbij, 42, 44 en 80 ontbreken.
Op het echte orgel loopt het Hoofdwerk van MIDI-36-C t/m MIDI-84-C.
Op het echte orgel loopt het Rugwerk van MIDI-36-C t/m MIDI-84-C.
Op het echte orgel loopt het pedaal van MIDI-36-C t/m MIDI-59-B. (aangehangen aan het Hoofdwerk)
Om het orgel wat gemakkelijker te kunnen bespelen hebben we in de extended versie alle klavieren uitgebreid van MIDI-36-C t/m MIDI-89-F en het pedaal van MIDI-36-C t/m MIDI-65-F.
5. Speeltafel origineel:
De originele speeltafel
De originele speeltafel
Op dit tablad vindt u een zo nauwkeurig mogelijke representatie van de originele speeltafel.

Om deze speeltafel goed te laten werken moet u de diverse manualen en het pedaal verbinden in Hauptwerk met de "keyboards" met als achtervoegsel "ORG". Dus het bovenste manuaal, het Borstwerk, verbindt u met "Borstwerk ORG" etc. Houd hierbij rekening met de start- en eindtoets en de lengte van de klavieren en het pedaal:
Als u het moeilijk vind de klavieren en het pedaal te koppelen via deze foto, dan is er een andere manier om dit te bereiken via het Hauptwerk-menu Organ Settings / Keyboards... Links in het scherm wijst u dan het te koppelen manuaal aan en rechts drukt u op de knop "Auto-detect settings" en volgt de aanwijzingen op.
Op het echte orgel loopt het Borstwerk van MIDI-41-F t/m MIDI-81-A waarbij, 42, 44 en 80 ontbreken.
Op het echte orgel loopt het Hoofdwerk van MIDI-36-C t/m MIDI-84-C.
Op het echte orgel loopt het Rugwerk van MIDI-36-C t/m MIDI-84-C.
Op het echte orgel loopt het pedaal van MIDI-36-C t/m MIDI-59-B. (aangehangen aan het Hoofdwerk)

De deurtjes van het Borstwerk kunnen bijgesteld worden met behulp van het muis-wieltje. Door rechts te klikken op de deurtjes kunnen ze ook verbonden worden met een zweltrede.
De register-knoppen van het rugwerk hebben we zichtbaar gemaakt op de console zonder knoppen omdat deze het beeld te veel zouden verstoren. De plaatjes zelf zijn nu a.h.w. de registerknoppen.
De afsluiter links onder hebben we vervangen door de knop "Wind" wat de motor schakelaar is.
De 2 messing knopjes onder het hoofdwerk zijn eigenlijk voor de manuaal koppel echter deze is vervangen door een knop rechtsonder "Koppel". (Hoofdwerk - Rugwerk)
Het originele pedaal is aangehangen en heeft geen vrije stemmen.
Ook hier vindt u weer de 3 schuifjes voor het volume van de 3 kanalen, Front, Middle en Rear.
6. Wind:
Het windmodel
Het windmodel
Op deze tabbladen een schematische voorstelling van de windvoorziening van dit orgel.
Met de diverse schuifjes kunt u de aanvoer van wind regelen voor de balg en de diverse wind-laden.
Met de "R" of reset knopjes kunt u weer terug naar de instellingen die ons inziens het beste voldoen. Met de knop "Sygsoft" rechtsonder kunt u alle 7 schuifjes in één keer resetten.

Belangrijk:
Mocht u besluiten om een deel van deze sample set niet te laden (b.v. uw computer RAM geheugen is te klein en u kiest ervoor om alle "Rear" samples weg te laten) dan vermindert het windverbruik met 33 % en dan wordt het orgel veel minder windgevoelig dan het in werkelijkheid is.
Ga in dat geval naar Organ settings/Organ prereferences/Wind supply model en kies hier een waarde van ca. 150. In het geval u slechts één positie b.v. "Middle" laadt, (het windverbruik vermindert met 66 %) dan moet u deze waarde op ongeveer 300 % zetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
Vanzelfsprekend kunt u elke waarde kiezen als u het gedrag van het orgel niet prettig vindt. Met het vinkje op dit zelfde Wind supply model-tabblad kunt u de windvoorziening geheel uitschakelen.
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 20-04-2024