logo-wenneke.png text since Terug Laurentius Rotterdam Historie Systeemeisen Mp3-Demo's

De verschillende tabbladen:
1. Foto's:
Dit tabblad toont het front van het orgel en als u klikt op de foto ziet u de kerk.
Orgelfront
Orgelfront
Foto Hans Kleene
Kerk
Kerk
Foto Joop Nijs
2. Registers:
Registers
Register paneel
Op dit tabblad een eenvoudige weergave van de registers geschikt voor gebruikers van één touch-screen.
Alle voor Hauptwerk bijgemaakte registers en speelhulpen zijn hier onderstreept weergegeven.
De stemmen van het 2e manuaal hebben pijpen tot g''''. Via de 'S' knopjes wordt de stem een octaaf hoger.
De knop "MOTOR" schakelt de windmotor in.
De knop "TREMULANT MANUAAL I": Het Hoofdwerk heeft geen tremulant op het echte orgel maar voor de liefhebber hebben we er een bijgemaakt.

Met de linker 3 schuifjes middenboven kan het volume van de verschillende kanalen worden ingesteld waarmee u in grote lijnen uw luisterpositie bepaalt.
Schuifje 4 is de zweltrede van manuaal II en schuifje 5 is de zweltrede van mauaal III. Deze schuifjes kunnen indien gewenst gekoppeld worden aan een zwelpedaal.
Het schema van het crescendo kunt u bekijken en eventueel wijzigen op het tabblad "Crescendo". Zie hieronder bij "6. General crescendo scherm"
Welke registers en koppelingen op enig moment zijn ingeschakeld met het general crescendo wordt aangegeven door LED's links van de knoppen.
Door de muis verticaal te bewegen over de digitale crescendo aanwijzer kunt u de stand van het Crescendo wijzigen.
Door rechts te klikken op deze aanwijzer kunt u het cresecndo koppelen aan een zwelpedaal als u dat over heeft.
Met "Normaal koppels" schakelt u met één knop alle 8 voets koppels in.
Met "Tutti" schakelt u bijna alle registers in volgens het schema op tabblad "Overig". U kunt dit schema ook wijzigen en opslaan.
Met "Tongwerk uit" schakelt u de tongwerken uit. De gele of rode Led geeft aan welk type hiervoor gekozen is. Zie ook de tekst bij "7. Overig:".
3. Schakelaars:
De meeste elementen van dit tabblad behoeven eigenlijk niet zichtbaar de zijn maar voor geïnteresseerden geeft het toch een beetje een indruk wat er allemaal moet gebeuren om een sample set van deze omvang werkend te krijgen.
Bedenkt u even dat achter elk (manuaal) knopje 56 (68/II) lange, 56 (68/II) lange release, 56 (68/II) middel-release en 56 (68/II) korte-release samples zitten en nog ongeveer evenveel voor de opgenomen tremulant van manuaal III. Voor het pedaal geldt hetzelfde echter steeds 30 stuks (zonder tremulant nu).

Verder is nog nuttig om te weten dat als u rechts-klikt op een schakelaar dat u dan direct het juiste voicing-scherm kunt benaderen.
Schakelaars
Schakelaars
4. Virtuele Speeltafel:
De virtuele speeltafel
De virtuele speeltafel
Dit scherm wordt alleen gebruikt om de diverse manualen met uw console te verbinden. Rechtsklik op het te verbinden manuaal.
5. Wind:
Het windmodel
Het windmodel
Op dit tabblad een schematische voorstelling van de windvoorziening van dit orgel.
Met de diverse schuifjes kunt u de aanvoer van wind regelen voor de balg en de diverse wind-laden.
Met de "R" of reset knopjes kunt u weer terug naar de instellingen die ons inziens het beste voldoen. Met de knop "Sygsoft" rechtsonder kunt u alle 8 schuifjes in één keer resetten.

Belangrijk:
Mocht u besluiten om een deel van deze sample set niet te laden (b.v. uw computer RAM geheugen is te klein en u kiest ervoor om alle "Rear" samples weg te laten) dan vermindert het windverbruik met 33 % en dan wordt het orgel veel minder windgevoelig dan het in werkelijkheid is.
Ga in dat geval naar Organ settings/Organ prereferences/Wind supply model en kies hier een waarde van ca. 150. In het geval u slechts één positie b.v. "Middle" laadt, (het windverbruik vermindert met 66 %) dan moet u deze waarde op ongeveer 300 % zetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
Vanzelfsprekend kunt u elke waarde kiezen als u het gedrag van het orgel niet prettig vindt. Met het vinkje op dit zelfde Wind supply model-tabblad kunt u de windvoorziening geheel uitschakelen.
6. General crescendo scherm:
General crescendo
Het Crescendo scherm
Op dit tabblad een schematische voorstelling van het crescendo pedaal.
Hier kunt u naar eigen smaak één of meerdere schema's maken en deze opslaan via Registration/Save combination set as ... of Re-save current combination set.
Met de knop "Reset to default" schakelt u het schema in dat Christian Boogaard heeft ontwikkeld.
U kunt ook uitgaan van dit Default schema en dit wijzigen en opslaan.
Door te klikken op muisje rechts en de cursor verticaal te bewegen kunt u de Crescendo cursor verplaatsen.

Elke registerknop op de 3 registratie schermen die op het general crescendo werkt heeft een LED naast of boven de knop. Hieraan kunt u tijdens het spelen zien welke registers op enig moment zijn ingeschakeld via het general crescendo.
7. Overig:
Overig
Het Overig scherm
Op dit tabblad kunt u aangeven welke registers met de knop "Tutti" ingeschakeld moeten worden. U kunt dit schema wijzigen en opslaan.
Met de knop "R" keert u terug naar de standaard instelling.

Onder "Crescendo werkt op:" vindt u 4 Knoppen "Cresc man I", "Cresc man II" , "Cresc man III" , "Cresc man Ped". Met deze knoppen kunt u bepalen of het General Crescendo op deze manualen werkt of niet.

Onder "Tongwerk uit" type vindt u twee knoppen "NEDERLANDS" en "CAVAILLÉ-COLL". Kiest u voor Nederlands dan brand op de tabbladen "Registers" en "Rechts" de gele LED naast de knop Tongwerk uit en kiest u voor Cavaillé-Coll dan brandt de rode LED. De tongwerken worden uitgeschakeld volgens onderstaand schema:

Register Nederlands CavaillÉ-Coll
Manuaal I
08-Quint 3'
09-Octaaf 2'
10-Mixtuur
11-Cornet
12-Bombarde 16'
13-Trompet 8'
14-Trompet Chamade 8'
 
 
 
 
  Manuaal II
23-Progressio
24-Klarinet 8'
25-Engelse Hoorn 16'
26-Trompet 8'
 
  

 


Manuaal III
34-Nasard 3'
35-Woudfluit 2'
36-Terts
37-Carillion
38-Fagot Hobo 8'
39-Vox Humana 8'
40-Fagot 16'
41-Trompet Harmonique 8'
42-Klaroen 4'
 
 
 
 
 

 
 
 Pedaal
49-Bazuin 32'
50-Bazuin 16'
51-Trombone 8'
52-Klaroen 4'


8. Links/Rechts:
Links
Het Links scherm (landscape)
Links
Het Links scherm (portrait)
Deze tabbladen kunnen gebruikt worden als u twee touchscreens gebruikt.
De met een rode streep gemerkte knoppen zijn niet origineel.
Rechts
Het Rechts scherm (landscape)
Rechts
Het Rechts scherm (portrait)
  Hauptwerk.nl is een initiatief van Sygsoft Holland. Inschrijving KvK 93602855. Laatst bijgewerkt 20-04-2024